Prawie sześciu na 10 kierowników magazynów planuje wdrożyć technologię RFID do 2028 r. – tak wynika z badania Zebra Technologies

94% europejskich decydentów z branży logistyki magazynowej (91% na całym świecie) spodziewa się wykorzystania technologii RFID w celu zwiększenia kontroli nad łańcuchem dostaw w ciągu najbliższych pięciu lat.

WARSZAWA, Polska - wrzesień 2023 r. - Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), wiodący dostawca rozwiązań cyfrowych umożliwiających przedsiębiorstwom inteligentne łączenie danych, zasobów i ludzi, opublikował wyniki swojego globalnego badania 2023 Global Warehousing Study. Wyniki jasno potwierdziły, że 58% decydentów z branży magazynowej planuje wdrożyć technologię identyfikacji radiowej (RFID) do 2028 r., co pomoże zwiększyć widoczność zasobów i zmniejszy braki magazynowe.

W ciągu najbliższych pięciu lat większość osób decyzyjnych w branży magazynowej planuje wdrożyć stacjonarne, pasywne lub ręczne czytniki RFID i stacjonarne rozwiązania do skanowania przemysłowego. Takie zmiany pomogą lepiej śledzić zasoby, efektywność pracowników i towary w całym środowisku magazynowym. W tym roku przypada również 50. rocznica wymyślenia technologii RFID, która stała się narzędziem pomagającym stawić czoła tak wielu wyzwaniom pracowników pierwszej linii w magazynach i innych branżach.

Przyspieszenie modernizacji w celu lepszego zarządzania zwrotami

Badanie wykazało, że 74% europejskich decydentów magazynowych (73% na całym świecie) przyspieszyło lub przyspieszy harmonogram projektów modernizacyjnych. Powinno to pomóc w zarządzaniu zwrotami, które stało się największym wyzwaniem operacyjnym wymienianym przez prawie połowę ankietowanych decydentów – mamy tu wzrost o 10 punktów procentowych rok do roku. W Europie odsetek ten wynosi 43%, co oznacza wzrost o 12 punktów procentowych.

„Znaczący wzrost liczby zwrotów jest zbieżny z gwałtownym wzrostem e-realizacji zamówień w ciągu ostatnich kilku lat i stanowi powód do zmian w każdej części łańcucha dostaw" - powiedział Andre Luecht, Global Strategy Lead for Transportation, Logistics and Warehouse, Zebra Technologies. „Oznacza to, że kierownicy magazynów muszą zmodernizować swoje operacje za pomocą rozwiązań technologicznych do obsługi zwrotów i zwiększać elastyczność, monitoring zapasów i prognozować popyt w celu poprawy wydajności i podejmowania lepszych decyzji w czasie rzeczywistym".

Większość osób decyzyjnych z branży warehouse (76%) twierdzi, że znajdują się pod presją poprawy wydajności przy jednoczesnym dostosowywaniu się do zmieniających się wymagań konsumentów w zakresie handlu e-commerce. Według prawie 80% pracowników magazynów i decydentów, niedokładnie monitorowane stany magazynowe i braki w zapasach stanowią nadal poważne wyzwanie dla produktywności. W rzeczywistości obie grupy - 82% pracowników i 76% decydentów - zdają sobie sprawę, że potrzebują lepszych narzędzi do zarządzania zapasami, aby osiągnąć większą dokładność i określić dostępność produktów. Niemal wszyscy (94%) europejscy decydenci (91% na całym świecie) odpowiadają na tę potrzebę, podając plany inwestycji w technologię w celu zwiększenia widoczności w całym łańcuchu dostaw do 2028 roku.

Optymalizacja operacji w celu zwiększenia widoczności

Osoby podejmujące decyzje dotyczące magazynów zwiększają również liczbę pracowników pierwszej linii, automatyzując swoje magazyny, aby ostatecznie zoptymalizować swoje operacje i zwiększyć widoczność zasobów. Według niedawno przeprowadzonego Interact Analysis, pomimo spowolnienia popytu na projekty automatyzacji (częściowo z powodu ograniczenia budowy magazynów), oczekuje się, że zapotrzebowanie znowu zacznie rosnąć w 2024 roku.

Badanie Zebra wykazało, że 69% decydentów już zautomatyzowało lub planuje zautomatyzować przepływy pracy do 2024 r., aby wesprzeć pracowników magazynów i pchnąć ich w kierunku zadań o wyższej wartości, bardziej zorientowanych na klienta. Ponad połowa ankietowanych uważa, że automatyzacja zwiększa wydajność i produktywność pracowników poprzez ograniczenie ręcznej kompletacji, ilości błędów w zamówieniach i czasu cyklu. Tymczasem ośmiu na dziesięciu pracowników magazynów zgadza się, że korzystanie z większej ilości technologii i automatyzacji pomaga im osiągnąć lub przekroczyć cele w zakresie produktywności. Jak widać, zmiana dzieje się na naszych oczach i nigdy nie była tak pożądana.

Wzrost produktywności to jednak nie wszystko. Ośmiu na dziesięciu ankietowanych pracowników magazynowych czuje się bardziej docenianych, gdy ich pracodawcy zapewniają im technologię i narzędzia automatyzacji pomagające w pracy. Podobnie, 88% decydentów twierdzi, że dodanie technologii magazynowych, w tym urządzeń i robotyki, przyciąga i zatrzymuje pracowników, co jest niezwykle ważne w przypadku obecnych niedoborów siły roboczej. Ponad połowa ankietowanych decydentów planuje do 2028 roku wdrożyć w swoich obiektach rozwiązania z zakresu uczenia maszynowego (52%) i analityki predykcyjnej (59%).

Priorytetowe traktowanie zrównoważonego rozwoju

Osoby decyzyjne w magazynach wybierają rozwiązania w oparciu o ich kompatybilność z ideami zrównoważonego rozwoju. Powodów jest kilka: w dużej mierze to przepisy, koszty energii lub jej niedobory, a także oczekiwania klientów, pracowników i inwestorów. Przykładowo, 78% europejskich decydentów magazynowych (77% na całym świecie) koncentruje się na redukcji emisji i odpadów, podczas gdy ośmiu na dziesięciu z nich twierdzi, że ważne jest, aby ich rozwiązania w zakresie technologii magazynowej maksymalizowały żywotność baterii w sprzęcie.

Inne zrównoważone elementy, które decydenci traktują obecnie priorytetowo, obejmują zapewnienie dokładnego czasu wymiany urządzeń mobilnych, czy połączenie z oprogramowaniem do monitorowania energii w celu zmaksymalizowania wydajności. Ale to również oferowanie programów odkupu i certyfikowanego odnawiania, gospodarki o obiegu zamkniętym oraz wykorzystanie materiałów wielokrotnego użytku i nadających się do recyklingu. Poza własnymi działaniami, 81% decydentów twierdzi również, że ważne jest, aby dostawcy technologii stosowali środki zrównoważonego rozwoju w prowadzeniu swojej działalności.

KLUCZOWE WNIOSKI W REGIONACH

AZJA I PACYFIK

  • Większość pracowników magazynów i decydentów w regionie APAC jest zgodna co do tego, jak ważne jest osiągnięcie większej dokładności i dostępności w branży. Siedemdziesiąt dziewięć procent obu badanych grup przyznaje, że potrzebuje lepszych narzędzi do zarządzania zasobami, aby osiągnąć te wyniki.


EUROPA, BLISKI WSCHÓD, AFRYKA (EMEA)

  • 43% osób podejmujących decyzje dotyczące magazynów w regionie EMEA wymieniło zarządzanie zwrotami jako największe wyzwanie operacyjne - wzrost o 12 punktów procentowych rok do roku.


AMERYKA ŁACIŃSKA

  • 83% decydentów magazynowych w krajach Ameryki Łacińskiej twierdzi, że są pod presją poprawy wydajności przy jednoczesnym dostosowywaniu się do zmieniających się wymagań konsumentów w zakresie handlu elektronicznego. To najwięcej ze wszystkich regionów.


AMERYKA PÓŁNOCNA

  • 85% pracowników magazynów w regionie jest zaniepokojonych zarządzaniem obciążeniem pracą i poziomem stresu, aby osiągnąć cele związane z produktywnością, co przewyższa globalną średnią wynoszącą 79%.


METODOLOGIA BADANIA

Badanie Zebra Warehousing Vision Study zostało przeprowadzone w marcu i kwietniu 2023 r. przez zewnętrzną firmę badawczą Azure Knowledge Corporation. Obejmuje ono informacje zwrotne od ponad 1400 decydentów i pracowników, którzy zarządzają magazynami lub centrami dystrybucji w produkcji, handlu detalicznym, transporcie, logistyce i dystrybucji hurtowej w Ameryce Północnej, Ameryce Łacińskiej, Europie i regionie Azji i Pacyfiku.

O FIRMIE ZEBRA TECHNOLOGIES

Zebra (NASDAQ: ZBRA) pomaga organizacjom monitorować, przewidywać i przyspieszać przepływy pracy, wzmacniając pozycję swoich pracowników pierwszej linii i zapewniając, że wszystkie zasoby są widoczne, połączone i w pełni zoptymalizowane Nasze wielokrotnie nagradzane portfolio obejmuje oprogramowanie i innowacje w dziedzinie robotyki, wizji maszynowej, automatyzacji i cyfrowego podejmowania decyzji, a wszystko to wsparte jest ponad 50-letnim doświadczeniem w dziedzinie rozwiązań do skanowania, śledzenia i wyszukiwania oraz komputerów mobilnych. Wraz z liczącym 10 000 partnerów ekosystemem w ponad 100 krajach, do klientów Zebry należy ponad 80% firm z listy Fortune 500. Zebra została niedawno uznana za jedno z najbardziej lubianych miejsc pracy w Ameryce, a także za jednego z najlepszych pracodawców pod względem różnorodności. Znaleźliśmy się również na liście Fast Company jako najlepsze miejsce pracy dla innowatorów. Dowiedz się więcej na stronie www.zebra.com lub zapisz się na listę powiadomień o nowościach. Śledź blog firmy Zebra pt. Your Edge, serwisy LinkedIn, Twitter i Facebook oraz sprawdź nasze Story Hub: Zebra Perspectives.

Media Contact:
Marcin Ołdakowski
+ 48 609 900 526
Marcin.oldakowski@mondaygroup.pl

Industry Analyst Contact:
Kasia Fahmy
Zebra Technologies
+1-224-306-8654
k.fahmy@zebra.com

ZEBRA i stylizowana głowa Zebry są znakami towarowymi firmy Zebra Technologies Corp. zarejestrowanymi w wielu jurysdykcjach na całym świecie. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. ©2023 Zebra Technologies Corp. i/lub jej podmioty stowarzyszone.