Zebra Global Shopper Study: Pandemia przyspiesza realizację planowanych wydatków technologicznych wśród sześciu na dziesięciu ankietowanych sprzedawców detalicznych

Ponad 80 proc. decydentów postrzega kasy samoobsługowe, oprogramowanie dla pracowników i analitykę jako kluczowe nowe technologie do 2025 r.

LINCOLNSHIRE, Ill. – Grudzień 8, 2020 – Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), specjalizująca się w innowacyjnych rozwiązaniach dla biznesu, wraz ze swoimi partnerami umożliwiająca firmom osiąganie najwyższych poziomów wydajności, opublikowała wyniki trzynastej dorocznej ankiety Global Shopper Study. Badanie jest jedynym w branży narzędziem analizującym zachowania kupujących, pracowników sklepów i kadry kierowniczej wysokiego szczebla z branży handlu detalicznego oraz badającym trendy w handlu detalicznym i technologie wpływające na zachowania zakupowe klientów zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i w Internecie.

Coroczne badanie firmy Zebra wykazało, że kupujący oczekują bezproblemowej komunikacji pomiędzy sklepami stacjonarnymi i ich odpowiednikami online. Coraz częściej składają zamówienia w sieci ze względu na większą dostępność produktów, co skutkuje wzrostem liczby zamówień w handlu elektronicznym, a prawie 60 proc. klientów składało zamówienia w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Ponad jedna piąta kupujących zwraca produkt zakupiony online, co dla 57 proc. pracowników sklepu stanowi duże wyzwanie w pracy. Braki magazynowe również pozostają wyzwaniem, szczególnie gdy 41 proc. kupujących twierdzi, że jest to główny powód opuszczania sklepów bez dokonania zakupu. Kolejnym powodem są długie kolejki do kasy (32 proc.) i brak możliwości znalezienia produktów na półce (31 proc.), co oznacza wyraźny wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem.

Rozwój zamówień mobilnych
Sprzedawcy detaliczni i pracownicy sklepów zauważyli gwałtowny wzrost zapotrzebowania na zapewnienie wygody i wydajności. Pandemia  spowodowała, że kupujący zaczęli chętniej korzystać z rozwiązań mobilnych do składania zamówień i kas samoobsługowych. Zamówienia składane za pomocą urządzeń mobilnych —smartfonów i tabletów – odnotowały ogromny wzrost i odegrały kluczową rolę w utrzymaniu dystansu społecznego i przestrzeganiu lokalnych regulacji. 72 proc. kupujących korzystało z zamówień mobilnych, a 82 proc. z nich, prawdopodobnie będzie nadal z nich korzystać. Chociaż to głównie milenialsi (88 proc.) i reprezentanci pokolenia X (79 proc.) wykorzystywali urządzenia mobilne do składania zamówień, to na ten sposób składania zamówień zdecydowała się również prawie połowa (47 proc.) przedstawicieli pokolenia baby boomers , a 74 proc. prawdopodobnie będzie korzystać z nich w przyszłości. 64 proc. kupujących uważa, że więcej sprzedawców detalicznych powinno oferować zamówienia mobilne, podczas gdy zdecydowana większość decydentów (90 proc.) i pracowników sklepów (83 proc.) potwierdza, że zamówienia mobilne pomogłyby spełnić oczekiwania klientów.

Kasy samoobsługowe prowadzą do lepszych wrażeń z zakupów
Około połowa (47 proc.) respondentów z grupy kupujących miała styczność z kasami samoobsługowymi w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, a ponad sześciu na dziesięciu (63 proc.) kupujących zgadza się, że rozwiązania samoobsługowe zapewniają lepszą obsługę klienta. Chociaż zgodność jest najwyższa wśród przedstawicieli pokolenia milenialsów i wynosi 73 proc., 66 proc. kupujących z pokolenia X i 50 proc. osób z pokolenia baby boomers również zauważyło na przestrzeni ubiegłego roku poprawę poziomu obsługi klientów dzięki rozwiązaniom samoobsługowym. Tymczasem 86 proc. decydentów w handlu detalicznym i 71 proc. pracowników sklepów zgadza się, że kasy samoobsługowe poprawiają jakość obsługi klienta. Prawie dziewięciu na dziesięciu ankietowanych i ponad siedmiu na dziesięciu pracowników uważa, że kasy samoobsługowe pozwoliły na wykonywanie zadań o wyższym priorytecie i skupieniu się na lepszej obsłudze klientów, jednocześnie pomagając spełnić wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo stanowi obecnie ważny element zakupów
Zaufanie konsumentów i pracowników można zwiększyć, gdy zostaną wprowadzone środki bezpieczeństwa. Obecnie istnieje znaczna luka w zaufaniu pomiędzy sprzedawcami detalicznymi, kupującymi i pracownikami, jeśli chodzi o zdrowie i zapewnienie bezpieczeństwa.
Podczas gdy około 90 proc. decydentów uważa, że pracownicy sklepów i klienci ufają, że traktują oni ich zdrowie i bezpieczeństwo priorytetowo, tylko 65 proc. kupujących i 77 proc. pracowników zgadza się z tym twierdzeniem. Prawie dwie trzecie (67 proc.) kupujących martwi się stanem sanitarnym lub ilością kontaktów społecznych w sklepach, a 59 proc. kupujących preferuje sklepy z opcjami płatności zbliżeniowych. Siedmiu na dziesięciu pracowników sklepów twierdzi, że aplikacje do utrzymywania dystansu społecznego i śledzenia kontaktów pozwoliłyby im zapewnić lepszą obsługę klienta.

„Nasze badanie wykazało, że satysfakcja kupujących zarówno w sklepie stacjonarnym jak i tym online w tym roku znacznie spadła z powodu braków magazynowych, niedostatecznej różnorodności produktów, kosztów i czasu dostawy online oraz zwrotów” – powiedział Jeff Schmitz, Senior Vice President and Chief Marketing Office, Zebra Technologies. „Sprzedawcy detaliczni są świadomi, że sukces zależy od poprawy doświadczenia kupujących, a inwestycje w analitykę, zamówienia mobilne i kasy samoobsługowe zapewnią bardziej płynną i satysfakcjonującą obsługę wielokanałową.”

KLUCZOWE USTALENIA REGIONALNE

Azja i Pacyfik

  • Siedmiu na dziesięciu (70 proc.) kupujących preferuje bezpośrednią dostawę produktów zamiast odbierania ich w sklepie.
  • 65 proc. kupujących woli robić zakupy w sklepach z opcjami płatności zbliżeniowych.

 

Europa i Bliski Wschód

  • Ponad ośmiu na dziesięciu (83 proc.) decydentów twierdzi, że pandemia przyspieszyła ich plany wdrożeniowe dla urządzeń i rozwiązań mobilnych, co jest najwyższym wynikiem ze wszystkich regionów.
  • Około trzy czwarte (76 proc.) kupujących woli robić zakupy w sklepach internetowych, które mają również sklepy stacjonarne.

 

Ameryka Łacińska

  • 87 proc. kupujących zgadza się, że korzystanie z technologii pomaga sprzedawcom detalicznym zapewnić bezpieczne, komfortowe i wygodne zakupy – jest to najwyższy wynik ze wszystkich regionów.
  • Prawie 90 proc. kupujących korzystało z zamówień mobilnych i zamierza nadal z nich korzystać.

 

Ameryka Północna

  • 72 proc. pracowników sklepu woli mieć wyznaczone zadania niż czytać raporty, pomaga im to zarządzać swoim dniem.
  • Ponad trzech na czterech (77 proc.) decydentów stwierdziło, że odczuwa presję dotyczącą poprawy operacji realizacji zamówień i wydajności, w celu zapewnienia możliwości oferowania różnorodnych opcji i szybkości dostawy.

 

TŁO BADANIA I METODOLOGIA

Trzynaste coroczne badanie Global Shopper firmy Zebra obejmowało około 4175 kupujących, 577 pracowników sprzedaży detalicznej i 412 przedstawicieli kadry kierowniczej wysokiego szczebla z branży handlu detalicznego z Ameryki Północnej, Ameryki Łacińskiej, Azji i Pacyfiku, Europy i Bliskiego Wschodu, z którymi wywiad przeprowadziła w okresie od sierpnia do września 2020 r. firma Azure Knowledge Corporation.

###

O FIRMIE ZEBRA TECHNOLOGIES

Zebra (NASDAQ: ZBRA) zapewnia większe możliwości pracownikom pierwszej linii w handlu detalicznym/e-handlu, produkcji, transporcie i logistyce, ochronie zdrowia, w sektorze publicznym oraz innych branżach w zwiększaniu wydajności ich biznesu i operacji. Wraz z ponad 10 tys. partnerów w 100 krajach na całym świecie, dostarczamy kompleksowe rozwiązania dostosowane do konkretnych branż, które w inteligentny sposób łączą ludzi, sprzęt oraz dane, zapewniając ich dostępność, współdziałanie i pełną optymalizację. Nasze produkty, będące czołowymi rozwiązaniami na rynku, usprawniają procesy sprzedaży, monitorowania i zarządzania stanami magazynowymi oraz zwiększają wydajność dostaw i udoskonalają proces obsługi pacjentów. W roku 2020 firma Zebra już drugi rok z rzędu trafiła na listę Global 2000 magazynu Forbes oraz do rankingu Best Companies for Innovators organizowanego przez portal Fast Company. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.zebra.com zamawiając nasze newslettery. Śledźcie nasz blog Your Edge oraz nasze profile w mediach społecznościowych - LinkedIn, Twitter oraz Facebook, a także naszą stronę Story Hub: Zebra Perspectives

Media Contact:

Valerie Berrivin 
Zebra Technologies
Phone: +33 607 956 184
valerie.berrivin@zebra.com

Industry Analyst Contact:

Kasia Fahmy 
Zebra Technologies 
+1-224-306-8654 
k.fahmy@zebra.com

ZEBRA i stylizowany obraz głowy zebry są znakami handlowymi firmy Zebra Technologies Corp. zarejestrowanymi w wielu jurysdykcjach na całym świecie. Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli. ©2020 Zebra Technologies Corp. i/lub podmioty stowarzyszone.