Badanie firmy Zebra: Tylko co piąty konsument jest przekonany o bezpieczeństwie spożywanej żywności

Średnio mniej niż 40 proc. przedstawicieli sektora spożywczego jest w pełni przekonanych, że branża zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa żywności

LINCOLNSHIRE, w stanie Ilinois, USA – 16.09.2020 – Firma Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), specjalizująca się w innowacyjnych rozwiązaniach dla biznesu, wraz ze swoimi partnerami umożliwiająca firmom osiąganie najwyższych poziomów wydajności, opublikowała dziś wyniki zleconego przez siebie badania Food Safety Supply Chain Vision Study. Zostało ono przeprowadzone zarówno wśród konsumentów jak i liderów branży spożywczej na całym świecie, od firm dystrybucyjnych i magazynowych aż po sieci spożywcze i restauracje. Badanie dotyczyło bezpieczeństwa i pochodzenia produktów oraz transparentności działania.

Konsumenci, którzy wzięli udział w badaniu stwierdzili, że ich największe  obawy dotyczące bezpieczeństwa żywności obejmują nawyki higieniczne pracowników punktów gastronomicznych, choroby związane z pokarmami oraz spowodowane zanieczyszczoną żywnością, a także  wycofywanie z półek sklepowych produktów w wyniku wykrycia nieprawidłowości. Konsumenci okazują się zwykle bezlitośni, gdy osobiście doświadczają nieprzyjemności związanych z żywnością – ok. 60 proc. z nich deklaruje, że nigdy nie odwiedziłoby ponownie restauracji, w których nabawiliby się dolegliwości pokarmowych lub doświadczyli zatrucia. Ponad 80 proc. biorących w badaniu klientów jest zdania, że firmy odgrywają znaczącą rolę we wdrażaniu standardów bezpieczeństwa żywności oraz mają obowiązek zapewnić bezpieczny obrót produktami żywnościowymi. Dla większości konsumentów (70 proc.) ważna jest wiedza na temat sposobu wytwarzania i przygotowywania spożywanej przez nich żywności, 69 proc. respondentów stwierdziła, że ważne jest również skąd żywność pochodzi.

Biorąc pod uwagę incydenty związane z bezpieczeństwem żywności oraz coraz większe zainteresowanie społeczeństwa dbaniem o stan swojego zdrowia, nie dziwi fakt, że zarówno konsumenci jak i liderzy branży spożywczej coraz częściej interesują się pochodzeniem, jakością oraz bezpieczeństwem żywności. Istnieje jednak rozbieżność poglądów między konsumentami i liderami branży spożywczej. O ile blisko siedmiu na dziesięciu (69 proc.) decydentów z branży jest przekonanych, że uczestnicy tego sektora są w stanie zapewnić możliwość śledzenia drogi żywności oraz transparentność obrotu produktami żywnościowymi, to jedynie 35 proc. konsumentów jest tego samego zdania. Co więcej, jedynie 13 proc. klientów żywi przekonanie, że branża jest dziś świetnie przygotowana do śledzenia transportu żywności oraz zapewnia pełną przejrzystość łańcucha dystrybucyjnego. Wśród przedstawicieli branży takie przekonanie ma 27 proc. respondentów. Zniwelowanie takiej rozbieżności percepcji to prawdopodobnie wyzwanie długoterminowe, ponieważ około połowa (51 proc.) uczestniczących w badaniu liderów branży potwierdza, że oczekiwania klientów to jedno z głównych wyzwań branży na najbliższe pięć lat.

„Nasze badanie pokazuje, iż pomimo działań podejmowanych przez branże w celu zwiększenia przejrzystości łańcuchów dostaw, niezbędna jest dalsza praca, która umożliwi wzmocnienie zaufania konsumentów oraz poprawi możliwości śledzenia drogi produktów” – powiedział Mark Wheeler, Director of Supply Chain Solutions w Zebra Technologies. „Firmy dysponują oczywiście bardzo szerokim zestawem informacji, ale mogłyby poszerzyć wiedzę klientów w zakresie pochodzenia nabywanej przez nich żywności udostępniając im te same dane.”

Jednym z ciekawszych wniosków płynących z badania jest fakt, że w zniwelowaniu opisanej wyżej rozbieżności może pomóc technologia – i to zarówno w krótkiej jak i w dłuższej perspektywie czasowej. Zdecydowana większość liderów branży (90 proc.) przyznała, że inwestycje w systemy śledzenia produktów zwiększyłyby konkurencyjność ich firm, umożliwiając spełnienie oczekiwań konsumentów. Zapytani o główne korzyści rozwiązań technologicznych do śledzenia drogi produktów, blisko sześciu na dziesięciu przedstawicieli branży wskazało na ograniczenie ryzyka związanego z obsługą, transportem, magazynowaniem oraz psuciem się żywności. 41 proc. liderów branży spożywczej przyznało, że systemy tagowania RFID poprawiają zdolność firmy do śledzenia produktów w łańcuchu dystrybucji w stopniu większym niż inne rozwiązania, natomiast jedynie 31 proc. z nich używa takich systemów w swoich firmach.

W budowaniu zaufania konsumentów oraz poszerzeniu dostępnych dla nich informacji kluczową rolę odgrywają również  komputery mobilne, mobilne drukarki termiczne kodów kreskowych i etykiet, skanery o wzmocnionej konstrukcji oraz systemy etykietowania i tagowania. Ok. 90 proc. uczestników badania z branży spożywczej planuje w ciągu najbliższych pięciu lat korzystać z komputerów mobilnych o wzmocnionej konstrukcji z czytnikami kodów, skanerów kodów o wzmocnionej konstrukcji oraz mobilnych drukarek termicznych kodów kreskowych i etykietdo cyfrowego śledzenia produktów i przetwarzania informacji związanych z ich dystrybucją.

KLUCZOWE WNIOSKI Z BADANIA W POSZCZEGÓLNYCH REGIONACH

Obszar Azji i Pacyfiku

 • 93 proc. respondentów z branży spożywczej jest zdania, że etycznym obowiązkiem ich firm jest zapewnienie bezpiecznej obsługi produktów żywnościowych.
 • Blisko trzy czwarte (73 proc.) konsumentów wskazało na choroby oraz śmierć spowodowane zanieczyszczeniem żywności jako swoje główne obawy dotyczące zagrożeń związanych z dystrybucją żywności.
 • 89 proc. przedstawicieli branży uważa, że inwestycje w systemy śledzenia produktów zwiększyłyby konkurencyjność ich firm.

 

Europa 

 • Jedynie 15 proc. konsumentów biorących udział w badaniu jest w pełni przekonana, że dystrybutorzy żywności zapewniają bezpieczeństwo obsługiwanych przez nich produktów.
 • 62 proc. konsumentów wskazało na choroby przenoszone przez żywność jako główną obawę związaną z jedzeniem.
 • Około połowa (53 proc.)respondentów z branży spożywczej uważa, że ich firmy mają etyczny obowiązek dbania o bezpieczeństwo przewożonych produktów – to najniższy wynik wśród wszystkich badanych regionów.

 

Ameryka Południowa

 • Blisko dziewięciu na dziesięciu (87 proc.) konsumentów wskazuje na nawyki higieniczne personelu punktów gastronomicznych jako swoją główną obawę związaną z żywnością.
 • Zdecydowana większość (97 proc.) respondentów z branży spożywczej uważa, że inwestowanie w systemy śledzenia produktów zwiększy konkurencyjność ich firm.
 • 79 proc. konsumentów uznaje, że dostęp do precyzyjnych informacji o pochodzeniu nabywanej żywności jest dla nich sprawą ważną.

 

Ameryka Północna

 • Poziom zaufania do firm i producentów w kwestii dbania o bezpieczeństwo wytwarzanych i dystrybuowanych produktów żywnościowych jest dwuipółkrotnie wyższy wśród przedstawicieli branży spożywczej (45 proc.) niż wśród konsumentów (18 proc.).
 • 91 proc. respondentów z branży jest przekonanych, że ich firmy odgrywają ważną rolę we wdrażaniu rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo żywności.
 • Ponad sześciu na dziesięciu (64 proc.) konsumentów wskazuje na choroby przenoszone przez żywność jako główne uzasadnienie dla konieczności dostępu do informacji o pochodzeniu żywności.

 

O BADANIU I METODOLOGII

W badaniu Food Safety Supply Chain Vision Study zleconym przez firmę Zebra udział wzięło 4957 konsumentów oraz 462 decydentów z branży spożywczej, tj. przedstawicieli producentów żywności, firm transportowych i logistycznych, sieci detalicznych oraz hurtowni z krajów Ameryki Północnej, Południowej, regionu Azji i Pacyfiku oraz z Europy. Badanie przeprowadzone zostało w styczniu tego roku przez firmę Azure Knowledge Corporation.

### 

O FIRMIE ZEBRA TECHNOLOGIES

Zebra (NASDAQ: ZBRA) zapewnia większe możliwości pracownikom pierwszej linii w handlu detalicznym, produkcji, transporcie i logistyce, ochronie zdrowia, w sektorze publicznym oraz innych branżach w zwiększaniu wydajności ich biznesu i operacji. Wraz z ponad 10 tys. partnerów w 100 krajach na całym świecie, dostarczamy kompleksowe rozwiązania dostosowane do konkretnych branż, które w inteligentny sposób łączą ludzi, sprzęt oraz dane, zapewniając ich dostępność, współdziałanie i pełną optymalizację. Nasze produkty, będące czołowymi rozwiązaniami na rynku, usprawniają procesy sprzedaży, monitorowania i zarządzania stanami magazynowymi oraz zwiększają wydajność dostaw i udoskonalają proces obsługi pacjentów. W roku 2020 firma Zebra już drugi rok z rzędu trafiła na listę Global 2000 magazynu Forbes oraz do rankingu Best Companies for Innovators organizowanego przez portal Fast Company. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.zebra.com  zamawiając nasze newslettery. Śledźcie nasz blog Your Edge oraz nasze profile w mediach społecznościowych – LinkedInTwitter oraz Facebook oraz naszą stronę Story Hub: Zebra Perspectives.

Kontakt dla mediów:

Valerie Berrivin 
Zebra Technologies  
+33-607956-184
Valerie.berrivin@zebra.com

Dział analiz branżowych:

Kasia Fahmy 
Zebra Technologies 
+1-224-306-8654 
k.fahmy@zebra.com