Porozmawiaj z nami
Ładowarka
Ustanawianie połączenia, prosimy o cierpliwość.

Nowe i usprawnione strony ze wsparciem i materiałami do pobrania są już dostępne! Słuchamy waszych uwag. Odwiedź Stronę ze wsparciem i materiałami do pobrania, aby uzyskać więcej informacji na temat tej aktualizacji.

Oprogramowanie do rozwiązań lokalizacyjnych

Pomoc techniczna dot. oprogramowania na platformie Zebra MotionWorks Enterprise

Modele

Oprogramowanie platformy MWE Platform, MWE RFID Reader Management, aplikacja MWE Mobile Inventory

Oprogramowanie platformy MotionWorks Enterprise

MotionWorks Enterprise to platforma z oprogramowaniem umożliwiającym programistom dostarczanie rozwiązań biznesowych, które korzystają z technologii określania lokalizacji i detekcji ruchu w celu wykrywania zdarzeń związanych z organizacją pracy. MotionWorks Enterprise to instalowane lokalnie oprogramowanie serwerowe dla przedsiębiorstw, które zapewnia wszystkie podstawowe narzędzia do wdrażania i zarządzania czujnikami sieciowymi, gromadzenia i przetwarzania danych oraz przekazywania informacji o zdarzeniach związanych z ruchem w formie raportów, danych przesyłanych strumieniowo oraz interfejsów API. System obsługuje mapowanie, monitorowanie i generowanie raportów na temat czujników, monitorowanych identyfikatorów i etykiet, a także na temat monitorowanych zasobów firmy.

Aplikacja Motionworks Enterprise Mobile Inventory

MotionWorks Enterprise Mobile Inventory to aplikacja do inwentaryzacji przeznaczona na urządzenia mobilne Zebra z technologią RFID i systemem operacyjnym Android. W połączeniu z oprogramowaniem na platformie MotionWorks Enterprise, aplikacja pozwala użytkownikom mobilnym na przeprowadzanie inwentaryzacji stanów magazynowych i aktywów, pomaga użytkownikom w wyszukiwaniu zagubionych towarów, pozwala użytkownikom na poprawianie i aktualizowanie danych o zasobach na bieżąco. Ta sama aplikacja może wykorzystywana do przypisywania identyfikatorów lokalizacyjnych, przy użyciu dowolnej z naszych technologii bazującej na czujnikach lokalizacyjnych, do śledzenia zasobów firmowych, takich jak środki trwałe, towary, zapasy, WIP i pracownicy.

RFID Reader Management

RFID Reader Management to pojedynczy moduł oprogramowania z platfromy Platform Software, który oferuje mniejszy, oddzielny produkt do zarządzania stacjonarnymi czytnikami RFID firmy Zebra. Moduł ten nie pozwala na śledzenie zasobów, ale zapewnia jedną, prostą konsolę (wbudowaną w sieciowy interfejs użytkownika) lub silnik (wbudowane interfejsy REST API) do zarządzania wszystkimi stałymi czytnikami RFID Zebra. RFID Reader Management – Zarządzanie czytnikami RFID umożliwia kontakt z i zarządzanie całą gamą stałych czytników Zebra RFID, co ułatwia wdrażanie, konfigurowanie oraz aktualizowanie oprogramowania sprzętowego w całym przedsiębiorstwie, a także umożliwia monitorowanie ich stanu.

Zrzut ekranu MotionWorks Enterprise

Aplikacja MWE Mobile Inventory

Dokumentacji

Niektóre z dokumentów mogły nie zostać przetłumaczone na Twój język.

Dodatkowe zasoby

Przydatne linki i zasoby do zwiększenia możliwości urządzenia.

Treści pomocnicze

Dołącz do naszego społecznościowego forum dyskusyjnego, gdzie możesz łączyć się z użytkownikami i ambasadorami produktów Zebra z całego świata.