Chat with us
Loader
Establishing connection, please wait while we connect you.

Workcloud Actionable Intelligence

Workcloud Actionable Intelligence, dawniej Zebra Prescriptive Analytics, umożliwia wykorzystywanie danych do odkrywania możliwości zmniejszenia kosztów i przekazywania pracownikom pierwszej linii odpowiednich zadań naprawczych w celu lepszego minimalizowania strat i zwiększania sprzedaży.

Niech to będzie oczywiste. Niech to będzie automatyczne. Niech to będzie skalowalne.

Odkryj oszczędności dzięki danym i natychmiast komunikuj działania zaradcze pracownikom pierwszej linii, aby odzyskać utracone przychody i zwiększyć sprzedaż. Dzięki analizom generowanym przez sztuczną inteligencję możesz identyfikować i korygować anomalie w zapasach, finalizować więcej badań przy mniejszych nakładach pracy oraz automatycznie przypisywać i śledzić zadania, oceniając ich wpływ finansowy na Twoją działalność. Zmniejsz straty i popraw dokładność zapasów, konsolidując różne strumienie danych i eliminując straty u źródła.

Zamykanie większej liczby dochodzeń przy mniejszym wysiłku
Zamykanie większej liczby dochodzeń przy mniejszym wysiłku

Koniec z utratą czasu na sporządzanie raportów, przeczesywanie danych i śledzenie wyników fałszywie pozytywnych. Rozwiązanie Workcloud Actionable Intelligence automatycznie powiadamia o wyjątkach i nadaje każdemu z nich priorytet w oparciu o fakty.

Eliminacja domysłów z procesu realizacji
Eliminacja domysłów z procesu realizacji

Eliminacja niepewności dzięki automatycznym potwierdzeniom. Rozwiązanie Workcloud Actionable Intelligence nie tylko generuje zadania do wykonania i śledzi je, lecz także oblicza ich wartość i wpływ na zyski firmy.

Minimalizowanie i monetyzowanie strat – nie tylko ubytków towaru
Minimalizowanie i monetyzowanie strat – nie tylko ubytków towaru

Kiedy już będziesz gotów zmierzyć się z problemem sumarycznych strat w handlu detalicznym, skorzystaj z Workcloud Actionable Intelligence. Rozwiązanie to zostało zaprojektowane do analizowania wszystkich kategorii strat, nie tylko kradzieży i oszustw, w celu wykrywania wszystkich obszarów działalności, w których można odzyskać straty.

Zwiększanie dokładności danych o zapasach, od dostawcy po półki
Zwiększanie dokładności danych o zapasach, od dostawcy po półki

Dokładność danych na temat stanu zapasów niezbędna do realizacji zamówień wielokanałowych. Rozwiązanie Workcloud Actionable Intelligence sygnalizuje i rozwiązuje niespójności danych o stanie zapasów na poziomie producenta, centrum dystrybucji lub sklepu.

Utrzymywanie produktów w magazynie i na półkach sklepowych
Utrzymywanie produktów w magazynie i na półkach sklepowych

Pewność, że klienci znajdą na półkach Twojego sklepu produkty, których szukają. Workcloud Actionable Intelligence może zwiększyć dostępność produktów poprzez obniżenie liczby braków magazynowych.

Automatyczne ograniczanie złożonych rodzajów strat
Automatyczne ograniczanie złożonych rodzajów strat

Zaawansowane możliwości sztucznej inteligencji rozwiązania Workcloud Actionable Intelligence identyfikują wszystkie rodzaje strat, w tym złożone oszustwa w handlu elektronicznym, zawyżone stany zapasów, subtelne, ale powszechne uszkodzenia i nadmierne zwroty.

Poprawa problemów z zapasami, większa sprzedaż
Poprawa problemów z zapasami, większa sprzedaż

Rozwiązanie Workcloud Actionable Intelligence pomaga rozwiązywać problemy z zapasami i dostępnością na półkach, które niekorzystnie wpływają na sprzedaż. Rozwiązanie to umożliwia szybkie odnajdywanie i korygowanie błędów cenowych, nieefektywnej alokacji, źle przeprowadzonych promocji, błędnie policzonych jednostek i nie tylko.

Ograniczenie wydatków i strat
Ograniczenie wydatków i strat

Wykrywanie i rozwiązywanie problemów związanych z kosztownymi uszkodzeniami produktów oraz zbyt dużą ilością towaru przeterminowanego i niskiej jakości, mogących prowadzić do kosztownych strat. Oszczędności uzyskane dzięki Workcloud Actionable Intelligence zrobią na Tobie wrażenie.

Zwiększanie wskaźników realizacji
Zwiększanie wskaźników realizacji

Wykorzystaj rozwiązanie Workcloud Actionable Intelligence, aby zapewnić realizację najbardziej wartościowych zadań. Rozwiązanie to umożliwia automatyczne przydzielanie pracownikom zadań naprawczych i zapewnia kierownictwu pełny wgląd w stan ich realizacji.

Przedstawiamy Workcloud Actionable Intelligence 7.0

Pierwsza na świecie platforma analityczna oparta na AI stworzona dla Modern Store. Nowa generacja rozwiązania Actionable Intelligence zapewnia samoobsługowe studio analityczne opracowane w oparciu o najnowocześniejsze możliwości sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Buduj modele na podstawie danych z dowolnego źródła lub oraz dowolnej wielkości, szybciej przekształcając spostrzeżenia w praktyczne informacje.

Pomiary na żądanie
Pomiary na żądanie

Pomiary są teraz tworzone w interfejsie użytkownika, na żądanie dla widoku lokalnego lub zapisywane na stałe do wspólnego użytku.

Wykrywanie anomalii AI
Wykrywanie anomalii AI

Wykrywaj anomalie i wzorce w danych przy użyciu najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego, dokładnie analizując przyczyny ich powstawania

Analityka deskryptywna
Analityka deskryptywna

Eksploracyjna analiza danych w widokach tworzonych przez użytkowników pomaga zrozumieć  relacje między punktami danych.

Jedno wysoce precyzyjne rozwiązanie typu zamkniętego obiegu

Moduł do inwentaryzacji

Maksymalne zwiększanie wydajności zapasów na każdym poziomie

Możesz identyfikować i korygować niespójności w danych o stanach zapasów – zarówno zdalnie, jak i na miejscu. Możliwe jest określanie anomalii w całym łańcuchu dostaw i przekazywanie pracownikom w czasie zbliżonym do rzeczywistego instrukcji dotyczących odpowiednich działań zaradczych, aby zmniejszyć straty i poprawić dokładność danych na temat stanu zapasów.

 • Konsolidacja rozproszonych danych o zapasach

  Tego, czego nie widać, nie da się poprawić. Rozwiązanie Workcloud Actionable Intelligence zapewnia głębszy, szerszy i prawdziwszy obraz zapasów poprzez ujednolicenie różnych zestawów danych na jednym ekranie.

 • Eliminowanie domysłów z analizy

  Informacje biznesowe uzyskane dzięki rozwiązaniu Workcloud Actionable Intelligence pozwalają wykryć anomalie inwentaryzacyjne w sklepie i na wcześniejszych odcinkach łańcucha dostaw oraz ich pierwotne przyczyny, a także zasugerować działania w celu rozwiązania problemów z dostępnością towarów na półkach, zmniejszenia ryzyka wyczerpania zapasów, zoptymalizowania alokacji i nie tylko.

 • Nadawanie priorytetu kosztownym problemom z zapasami

  Rozwiązanie Workcloud Actionable Intelligence sortuje problemy z zapasami i przypisuje każdemu ze zidentyfikowanych problemów proponowaną wartość, dzięki czemu w pierwszej kolejności można rozwiązać te powodujące największe koszty.

 • Powiadomienia o zakończonych zadaniach inwentaryzacyjnych

  Koniec z koniecznością szukania pracowników w celu potwierdzenia ukończenia inwentaryzacji, wdrożenia obniżek, korekty błędów podczas skanowania i innych problemów z zapasami. Rozwiązanie Workcloud Actionable Intelligence powiadamia o zakończeniu zadania i określa wartość działania naprawczego.

 • Więcej niż rozwiązania EBR i BI do zarządzania zapasami

  Raportom opartym na wyjątkach i narzędziom do analityki biznesowej brakuje mechanizmu podpowiadania odpowiednich działań i śledzenia ich realizacji. W przypadku rozwiązania Workcloud Actionable Intelligence nie ma tego problemu. Rozwiązanie to zapewnia więcej niż wgląd: sugeruje działania, które mają ustalone priorytety, są śledzone i wyceniane.

 • Zyskaj mobilność

  Aplikacja Workcloud Actionable Intelligence do pracy mobilnej zapewni Twoim zespołom terenowym wgląd umożliwiający natychmiastowe rozwiązywanie problemów i przyspieszanie rozwiązania oraz dostarcza automatyczne potwierdzenie wykonania zadań.

Moduł do sprzedaży

Automatyczne korygowanie i zamykanie dochodzeń

Rozwiązanie Workcloud Actionable Intelligence wykracza poza raportowanie dzięki zautomatyzowaniu podejmowania i realizacji decyzji. Zapewnia to lepsze wykorzystanie umiejętności pracowników, lepszą realizację transakcji sprzedaży, więcej sfinalizowanych dochodzeń, mniej wyników fałszywie pozytywnych oraz eliminację konieczności potwierdzenia każdego działania i podawania jego wartości.

 • Co ukrywają Twoje dane?

  Nasze obsługiwane przez sztuczną inteligencję algorytmy opracowane w celu oznaczania nietypowego ruchu produktów, niekorzystnych czynników, złożonej przestępczości zorganizowanej w handlu detalicznym, pomyłek w terminalach kasowych i innych problemów umożliwiają ujawnianie ukrytych strat.

 • Ujawnianie wszystkich strat w całym sklepie

  Rozszerzenie wglądu w straty na większą liczbę obszarów działalności, w tym handel elektroniczny, terminale kasowe, obiekty, zasoby i sprzedawców, w celu ograniczenia wewnętrzne i zewnętrzne kradzieży i oszustw.

 • Dostosowanie systemu bez obciążania informatyków

  Eliminacja uzależnienia od działu IT. Rozwiązanie Workcloud Actionable Intelligence pozwala dotrzymać kroku rosnącym zagrożeniom bez długiego czasu oczekiwania i obciążania działu IT.

 • Wyjście poza oszustwa i kradzieże

  Większa sprzedaż, lepsze marże, większa zgodność z przepisami i uzupełnianie luk w szkoleniach. Zyskaj możliwość zidentyfikowania i wykorzystania różnych okazji, nie tylko dotyczących oszustw i kradzieży, aby pozytywnie wpłynąć na wyniki finansowe firmy.

 • Propagowanie odpowiedzialności i zgodności z przepisami

  Korygowanie niezadowalających zachowań pracowników poprzez wczesne wychwytywanie błędów i pomyłek i szybsze korygowanie ich. Identyfikowanie korzystnych zachowań i powielanie ich. Workcloud Actionable Intelligence przez cały czas wyszukuje wzorce zachowań uznawanych za problematyczne, co pomaga wykształcić pożądane nawyki i optymalizować procesy robocze.

 • Zyskaj mobilność

  Aplikacja Workcloud Actionable Intelligence do pracy mobilnej zapewni Twoim zespołom terenowym wgląd potrzebny do natychmiastowego rozwiązywania problemów i przyspieszenia rozwiązań, a także oraz dostarcza automatyczne potwierdzenie wykonania zadań.

Dziś mamy... 5 tys. osób, które mogą podejmować działania w oparciu o dane, w sposób znacznie szybszy niż dotąd.

Zobacz rozwiązania firmy Zebra w akcji

Nagrody

Uznanie dla firmy Zebra

Współpraca z liderem branży o ponad 50-letnim, sprawdzonym doświadczeniu

Ranking RIS Software LeaderBoard 2024
Ranking RIS Software LeaderBoard 2024

Zebra uplasowała się na piątym miejscu w rankingu ogólnym, co oznacza, że piąty rok z rzędu znalazła się w pierwszej dziesiątce, awansując o jedno miejsce względem ubiegłego roku w prestiżowej kategorii Top 20. Firma Zebra znalazła się również na szczycie listy w trzech kategoriach: wiodący dostawcy dla branży odzieżowej, najlepsi dostawcy dla sprzedawców detalicznych pierwszego poziomu oraz wiodący dostawcy dla domów towarowych i sprzedawców masowych.

Najsolidniejsze firmy Ameryki według tygodnika Newsweek 2022
Najsolidniejsze firmy Ameryki według tygodnika Newsweek 2022

Firma Zebra Technologies zajęła pierwsze miejsce wśród firm technologicznych na liście najsolidniejszych firm Ameryki wg tygodnika Newsweek.

Więcej sposobów na zwiększenie wydajności zapasów i zarządzania zadaniami

Dodanie tych sprawdzonych rozwiązań uzupełniających wyniesie dokładność i realizację zadań inwentaryzacyjnych na nowy poziom.

Workcloud Workforce Optimization
Workcloud Workforce Optimization

Sprawniejsza realizacja zadań dzięki intuicyjnemu i dostosowanemu do urządzeń mobilnych interfejsowi, który umożliwia wysyłanie zadań bezpośrednio do pracowników.

Workcloud Inventory Visibility​
Workcloud Inventory Visibility​

Zliczanie towaru we własnym zakresie umożliwia odejście od usług inwentaryzacyjnych firm trzecich i 25-50% oszczędność kosztów. Dzięki dokładnym wskazówkom na każdym kroku jest to łatwiejsze w zaplanowaniu, szybsze w wykonaniu i o wiele dokładniejsze.

Komputery mobilne Zebra
Komputery mobilne Zebra

Wyposażenie pracowników pierwszej linii w odpowiedni sprzęt – od urządzeń ręcznych po tablety i komputery pokładowe skonstruowane z myślą o pracy pod systemem Windows 10 lub Android – umożliwi im niezawodną komunikację i współpracę.

Pomoc

Zapytaj eksperta

Nasz zespół ekspertów ds. rozwiązań dysponuje gruntowną wiedzą na temat branży, co pozwala nam dostarczać odpowiednie dla Twojej firmy rozwiązania w zakresie oprogramowania. Połączymy Cię z miejscowym ekspertem firmy Zebra, który pomoże Ci znaleźć rozwiązanie zaspokajające Twoje potrzeby biznesowe.

Zamów wersję demonstracyjną
Zamów wersję demonstracyjną
Dowiedz się, w jaki sposób oprogramowanie Zebra może zaspokoić potrzeby Twojej firmy.
Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży
Skontaktuj się z naszym działem sprzedaży
Chcesz porozmawiać o tym, jak oprogramowanie Zebra może wpłynąć na Twoją firmę? Skontaktuj się z nami, aby rozpocząć.