Seria badań na temat wizji sektora

Unowocześnianie działalności operacyjnej magazynu: Odporność i elastyczność łańcucha dostaw

Ta edycja serii badań na temat wizji sektora magazynowego firmy Zebra rzuca światło na wyzwania związane z łańcuchem dostaw w magazynach. Wskazuje na działania podejmowane przez kierowników magazynów i technologie stosowane przez nich w celu zwiększenia widoczności w magazynach oraz poprawy produktywności i odporności łańcucha dostaw.

Odporność i elastyczność łańcucha dostaw

Podsumowanie

Magazyny odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego przechowywania i transportu produktów oraz zarządzania nimi w całym łańcuchu dostaw. Jednak tradycyjne metody operacyjne przestają być wystarczające, jeśli chodzi o reagowanie na trudności lub okresy najwyższego zapotrzebowania. Kierownicy magazynów myślący przyszłościowo rozumieją, że zdolność adaptacji ma kluczowe znaczenie dla zachowania konkurencyjności. Dlatego niektórzy z nich sięgają po rozwiązania zapewniające widoczność danych i analizy, które pomagają im utrzymać się w czołówce. Niniejszy raport analizuje czynniki powodujące zakłócenia w łańcuchu dostaw, sposoby, dzięki którym kierownicy magazynów uzyskują widoczność operacyjną, a także działania podejmowane w celu osiągnięcia odporności łańcucha dostaw.

Szczegółowe informacje

  1. Zapotrzebowanie na identyfikowalność zapasów i logistykę zwrotną gwałtownie rośnie.
  2. Zwiększanie możliwości pracowników dzięki mobilności i automatyzacji zdaniem decydentów stanowią kluczowe inicjatywy.
  3. Widoczność zapasów odgrywa kluczową rolę w określaniu stopnia dojrzałości magazynu.
Typ treści

Raport na temat wizji sektora

Czas czytania

10 minut

Tematy
  • Najważniejsze wyzwania związane z łańcuchem dostaw                 
  • Cele stymulujące inwestycje w widoczność operacyjną
  • Najlepsze przepływy pracy dla urządzeń mobilnych i ubieralnych                                           

82%

 

osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w magazynach zgadza się, że poprawa widoczności operacyjnej prowadzi do lepszego wykorzystania personelu i zasobów.

71%

 

kadry kierowniczej inwestuje w oprogramowanie i automatyzuje analitykę oraz proces decyzyjny.

Kompletna seria badań na temat wizji sektora magazynowego

Zobacz inne raporty z tej serii